OVER ONS

​Wij zijn een groep maatschappelijk werkers die al langere tijd, op verschillende werkgebieden, in de maatschappij betrokken zijn.

Door onze verschillende achtergronden in de zorg, hebben wij een brede  ervaring in het hulpverlenen en het ingaan op hulpvragen van mensen.

Al langere tijd liepen wij er tegen aan dat veel hulpbehoevende mensen door de zorg sector niet of nauwelijks geholpen werden. Naast de vaak lange wachtlijsten, zijn er veel regels en voorwaarden waaraan men moet voldoen. Dit wordt veelal als storend en belastend ervaren door mensen die dringend hulp nodig hebben.

 

Om deze redenen hebben wij het Bureau voor Ondersteuning en Begeleiding opgezet. Zodat u, zonder lange wachtlijst geholpen kan worden bij uw hulpvraag.

© 2018 created by Bureau voor Ondersteuning en Begeleiding.