Voor Gemeenten

De komende jaren neemt de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor zorg en ondersteuning van inwoners toe. Daarnaast zal de decentralisatie de toegang tot intramurale zorg verder beperken. Het gevolg is dat mensen langer zelfstandig zullen blijven wonen. Dat kan een risico zijn voor mensen met een klein netwerk en/of geen familie. Als zij door hun ziekte of beperking moeite hebben de regie over hun leven te houden, hebben zij niemand om op terug te vallen. Wie ziet erop toe dat deze kwetsbare mensen de voor hen benodigde steun en zorg ontvangen?

Onze hulpverleners komen voor deze mensen op en helpen hen zoveel mogelijk zelf de regie te houden over hun leven. Begeleiders zijn bevoegd om, wanneer hun cliënt dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn persoonlijke belangen. Daarbij betrekken zij de cliënt zo veel als mogelijk. Als dat niet mogelijk is, beslist de hulpverlener op basis van de wensen en behoeften van zijn cliënt. Persoonlijk contact en vertrouwen zijn daarvoor toonaangevend.

  Voor Zorgaanbieders

Bent u werkzaam in een bejaardenhuis of verzorgingsinstelling of voor een andere bepaalde zorg instelling en zoekt u begeleiders voor één van uw cliënten of bewoners? Dan bent u op het juiste adres! Wij geloven in samenwerken en ons team staat klaar om de hulpbehoevende op ieder deelgebied te ondersteunen in het leven.

Wilt u een bewoner of een cliënt bij ons aanmelden? Neem dan gerust contact met ons op via de telefoon, post of e-mail, zodat wij gezamenlijk kunnen bespreken wat het beste is voor deze persoon en wat wij voor u kunnen betekenen tijdens dit proces.

© 2018 created by Bureau voor Ondersteuning en Begeleiding.